B ­ Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna važeća lična karta i navršenih 16 godina života. Teorijska obuka se sastoji od 40 časova, osim za kandidate koji imaju neku od A kategorija. Nakon završene teorijske obuke kandidat polaže teorijski ispit. Preduslov za praktičnu obuku je položen teorijski ispit i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Praktična obuka se sastoji od 40 m/č, a nakon toga polaže praktični ispit. Pre prijave za polaganje praktičnog ispita kandidat mora da ima navršenih 17 godina života i položen ispit iz prve pomoći. Po položenom praktičnom ispitu kandidat dobija probnu vozačku dozvolu.

C ­ Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg. Za obuku je potrebna važeća lična karta, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina života. Obuka se sastoji od 7 časova teorijske obuke i 15 časova praktične obuke. Preduslov za praktičnu obuku je položen teorijski ispit, navršenih 21 godina života i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.

CE ­ Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna važeća lična karta, vozačka dozvola C kategorije i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Obuka se sastoji od 7 m/č praktične obuke.
© Sva prava zadrzana www.autoskolaerm.rs
Web desing:nestor.dragan91@gmail.com