Lekarska uverenja za vozače

U Zakonu o saobraćaju član 207. stav 1. piše : Auto škola ne sme otpočeti sa
praktičnom obukom kandidata za vozača koji nema uverenje o zdravstvenoj
sposobnosti za kategoriju vozila za koju se obučava, odnosno otpočeti ili obavljati
praktičnu obuku ako je od izdavanja tog uverenja proteklo više od jedne godine.

Lekarsko uverenje za otpočinjanje obuke za vožnju može biti staro do godinu dana,
dok za dobijanje vozačke dozvole lekarsko uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.

Na jednom lekarskom uverenju može biti navedeno više vozačkih kategorija. Ako vam

treba lekarsko za kategorije A i B, vadite samo jedno uverenje i plaćate jednu cenu za
obe kategorije - za vozače amatere. Ako vam treba uverenje sa B i C kategoriju,
nećete vaditi posebno uverenje za B, a posebno za C, već ćete dobiti jedno lekarsko
uverenje koje će obuhvatiti obe kategorije, a cena će biti za C kategoriju - za vozače
profesionalce.

Za dobijanje lekarskog uverenja za profesionalce(kat. C i D) neophodno je vađenje krvi.
Najmanje dva sata pre vađenja krvi ne treba jesti i piti.
© Sva prava zadrzana www.autoskolaerm.rs
Web desing:nestor.dragan91@gmail.com