Auto skola ERM ogranak Ljubovija počela je sa radom jula 2014. godine. Kvalitetan rad,

visoka prolaznost na ispitima, stručan kadar koji voli svoj posao, treninzi u NAVAK-u čine

da budemo korak ispred drugih.  Tajna našeg uspeha leži u stalnim inovacijama, podizanju

nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju, stručnom usavršavanju kadra, velikim kapacitetima,

kao i dostupnosti na svakom koraku i u svakom trenutku.

Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilom B kategorije. Teorijska nastava

se sluša u učioni opremljenoj najsavremenim učilima. Praktična obuka, kao i polaganje

praktičnog ispita obavlja se u Ljuboviji.

Trudimo se da kandidati ne budu samo zadovoljni obukom vec i paznjom koju im pruzamo.

Vozite sa nama sigurno, ekonomično i zabavno!

© Sva prava zadrzana www.autoskolaerm.rs
Web desing:nestor.dragan91@gmail.com